องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

ที่ทำการ อบต.

 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
65 ม.12 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร 044-666394  /โทรสาร 044-666395
นายก           044-666394 ต่อ 11
ปลัด            044-666394 ต่อ 12
สำนักปลัด      044-666394 ต่อ 13
กองคลัง        044-666394 ต่อ 14
กองช่าง        044-666394 ต่อ 15
กองสวัสดิการ  044-666394 ต่อ 16
กองการศึกษา  044-666394 ต่อ 17
งานป้องกัน     044-666394 ต่อ 18

                                     
E- mail:admin@chaophaka.go.th
Web Site :www.chaophaka.go.th
 

แผนที่อบต.