องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563     เอกสารประกอบ รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563
 
ตารางแบบสรุป ไตรมาส 2
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา