องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]
2 ประกาศ อบต.ช่อผกา เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]
3 ประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]
4 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]
5 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์่ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 22 ก.พ. 2564 ]
6 ประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]
8 ประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]
9 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]
10 ประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]
11 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
12 ประชาสัมพันธ์การประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]
15 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
17 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]
20 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5