องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
65 ม.12 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร 044-666394  /โทรสาร 044-666395
นายก           044-666394 ต่อ 1
ปลัด            044-666394 ต่อ 2
สำนักปลัด      044-666394 ต่อ 3
กองคลัง        044-666394 ต่อ 4
กองช่าง        044-666394 ต่อ 5
กองสวัสดิการ  044-666394 ต่อ 6
กองการศึกษา  044-666394 ต่อ 7
งานป้องกัน     044-666394 ต่อ 8

                                     
E- mail:admin@chaophaka.go.th
Web Site :www.chaophaka.go.th
 

แผนที่อบต.